Nové předpisy

Sdělení č. RS04/2014, o opravě tiskové chyby ve sdělení č. 284/2014 Sb.

   RS04/2014
   SDĚLENÍ
   Ministerstva vnitra

   o  opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.,
   o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

   Ve  sdělení  v tabulce kraj má místo slova „Olmoucký“ správně být slovo
   „Olomoucký“.