Nové předpisy

Nařízení vlády č. 4/2015 Sb., kterým se stanoví obor služby

   4/2015 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 22. prosince 2014,

   kterým se stanoví obor služby

   Vláda  nařizuje  podle  §  5  odst.  2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní
   službě:

   § 1
   Státní  zaměstnanci  vykonávají službu v oboru služby „Organizační věci
   služby a správa služebních a pracovněprávních vztahů“.

   § 2
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr vnitra:
   Chovanec v. r.