Nové předpisy

Sdělení č. 6/2015 Sb., Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

   6/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva vnitra
   ze dne 6. ledna 2015

   o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

   Ministr  vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
   zastupitelstev  obcí  a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů, vyhlašuje na den 13. června 2015 nové volby do zastupitelstev
   obcí:

+---------------------+---------------------+---------------------+
| obec                | okres               | kraj                |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Praha-Koloděje      | Hlavní město Praha  | Hlavní město Praha  |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Mrlínek             | Kroměříž            | Zlínský             |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Vikantice           | Šumperk             | Olomoucký           |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Mělčany             | Brno-venkov         | Jihomoravský        |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Topolany            | Vyškov              | Jihomoravský        |
+---------------------+---------------------+---------------------+
| Srbeč               | Rakovník            | Středočeský         |
+---------------------+---------------------+---------------------+

   Ministr:
   Chovanec v. r.