Nové předpisy

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.

SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
o opravě tiskové chyby
ve vyhlášce č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

V § 7 mají místo slov „dnem 1. ledna 2015“ správně být slova „dnem 15. ledna 2015“.