Nové předpisy

Vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

   2/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 23. prosince 2014

   o  stanovení  odborných  kritérií a dalších náležitostí pro poskytování
   lázeňské léčebně rehabilitační péče

   Ministerstvo  zdravotnictví  stanoví  podle  §  33  odst.  12 zákona č.
   48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním  pojištění  a o změně a doplnění
   některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:

   § 1
   Pro  jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
   jsou   indikační  předpoklady,  kontraindikace,  odborná  kritéria  pro
   poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor
   specializace  lékaře,  který  takovou  péči  doporučuje,  požadavky  na
   dostupnost   zdravotnických   pracovníků   ve   zdravotnickém  zařízení
   poskytovatele  lázeňské  léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření
   lázeňských  míst,  ve  kterých  se  nachází  přírodní léčivý zdroj nebo
   klimatické  podmínky  vhodné  k  léčbě  nemocí,  a obsahové náležitosti
   návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
   uvedeny v příloze k této vyhlášce.

   § 2
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:
   MUDr. Němeček, MBA, v. r.

   Příloha
   Stanovení  odborných  kritérií  a  dalších  náležitostí pro poskytování
   lázeňské léčebně rehabilitační péče

   Vyhláška ke stažení včetně přílohy zde:
   Vyhláška č. 2/2015 Sb.