Nové předpisy

Sdělení č. 28/2015 Sb., Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

   28/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva vnitra
   ze dne 28. ledna 2015

   o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

   Ministr  vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
   zastupitelstev  obcí  a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů, vyhlašuje na den 13. června 2015 nové volby do zastupitelstva
   obce:

+----------------+----------------+----------------+
| obec           | okres          | kraj           |
+----------------+----------------+----------------+
| Všesulov       | Rakovník       | Středočeský    |
+----------------+----------------+----------------+

   Ministr:
   Chovanec v. r.