Nové předpisy

Sdělení č. 37/2015 Sb., Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

   37/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva vnitra
   ze dne 16. února 2015

   o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

   Ministr  vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
   zastupitelstev  obcí  a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů, vyhlašuje na den 13. června 2015 nové volby do zastupitelstva
   obce:

+----------------+----------------+----------------+
| obec           | okres          | kraj           |
+----------------+----------------+----------------+
| Kladníky       | Přerov         | Olomoucký      |
+----------------+----------------+----------------+

   Ministr:
   Chovanec v. r.