Nové předpisy

Vyhláška č. 36/2015 Sb., o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic

   36/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 11. února 2015

   o  vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic

   Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o
   České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb.:

   § 1
   (1)  Dnem  4.  března  2015 se k 750. výročí založení Českých Budějovic
   vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen „dvousetkoruna“).

   (2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení
   s   leštěným  polem  mince  a  matovým  reliéfem  (dále  jen  „zvláštní
   provedení“).

   (3)  Dvousetkoruna  v  běžném  i zvláštním provedení se razí ze slitiny
   obsahující  925  dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je
   13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny v běžném
   i  zvláštním  provedení je přípustná odchylka v průměru 0,1 mm a v síle
   0,15  mm.  V  hmotnosti  je přípustná odchylka nahoru 0,26 g a v obsahu
   stříbra  odchylka nahoru 1 %. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je
   vroubkovaná,  hrana  dvousetkoruny  ve  zvláštním provedení je hladká s
   vlysem „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *“.

   § 2
   (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je pečeť krále Přemysla Otakara II.,
   přes   kterou   je   vlevo  vyobrazen  český  lev  ve  štítu  a  vpravo
   svatováclavská  plamenná  orlice  ve  štítu. Při levém, horním a pravém
   okraji   dvousetkoruny  je  název  státu  „ČESKÁ  REPUBLIKA“.  Označení
   nominální  hodnoty  mince  se zkratkou peněžní jednotky „200 Kč“ je při
   spodním  okraji dvousetkoruny. Všechny texty jsou na začátku a na konci
   ohraničeny  tečkami. Značka České mincovny tvořená kompozicí písmen „Č“
   a „M“ je při pravém okraji dvousetkoruny nad vyobrazením svatováclavské
   plamenné orlice.

   (2)   Na  rubové  straně  dvousetkoruny  je  vyobrazení  plánu  Českých
   Budějovic  v  době  jejich založení. Při horním okraji dvousetkoruny je
   znak  Českých  Budějovic,  který částečně zasahuje do vyobrazení plánu.
   Při  levém  okraji  plánu je erb Hirza z Klingenbergu, lokátora Českých
   Budějovic.  Erb  částečně  zasahuje  do  vyobrazení  plánu. Při levém a
   pravém  okraji  dvousetkoruny  jsou  letopočty  „1265“,  „2015“  a text
   „ZALOŽENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC“. Všechny texty jsou na začátku, mezi sebou
   a na konci odděleny tečkou. Při spodním levém okraji dvousetkoruny jsou
   iniciály  autora dvousetkoruny akademického sochaře Zbyňka Fojtů, které
   jsou tvořeny spojenými písmeny „FZ“.

   (3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

   § 3
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. března 2015.

   Guvernér:
   Ing. Singer, Ph.D., v. r.

   Příloha
   Vyobrazení  pamětní  stříbrné  dvousetkoruny  k  750.  výročí  založení
   Českých Budějovic