Nové předpisy

Sdělení č. 38/2015 Sb., Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

   38/2015 Sb.
   SDĚLENÍ
   Ministerstva vnitra
   ze dne 20. února 2015

   o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

   Ministr  vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
   zastupitelstev  obcí  a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů, vyhlašuje na den 13. června 2015 nové volby do zastupitelstva
   obce:

+----------------+----------------+-----------------+
| obec           | okres          | kraj            |
+----------------+----------------+-----------------+
| Mladecko       | Opava          | Moravskoslezský |
+----------------+----------------+-----------------+

   Ministr:
   Chovanec v. r.