Nové předpisy

Nařízení vlády č. 58/2015 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

   58/2015 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 16. února 2015

   o  stanovení  kategorií  obcí  výkonu  služby a koeficientů pro výpočet
   služebního příspěvku

   Vláda nařizuje podle § 61a odst. 5 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z
   povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

   § 1
   Kategorie obcí výkonu služby
   Pro  výpočet  služebního  příspěvku  se  stanovují  tyto kategorie obcí
   výkonu služby:

   a) I. kategorie - hlavní město Praha a

   b) II. kategorie - ostatní obce.

   § 2
   Koeficienty pro výpočet služebního příspěvku
   Pro výpočet služebního příspěvku se stanovují tyto koeficienty:

   a) 1,03 pro obec I. kategorie a

   b) 1,00 pro obec II. kategorie.

   § 3
   Zrušovací ustanovení
   Nařízení  vlády  č.  292/2014  Sb.,  o  stanovení kategorií obcí výkonu
   služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení,
   se zrušuje.

   § 4
   Účinnost
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.

   Předseda vlády:
   Mgr. Sobotka v. r.

   Ministr obrany:
   MgA. Stropnický v. r.