Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, též někdy nazývaný "spotřebitelský zákon" upravuje práva spotřebitelů. Zákon navazuje na občanský zákoník, který stanoví základní pravidla, která platí spotřebitele a v závazcích ze smluv uzavíraných spotřebitelem.


Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele


§ 1-2 - ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení
          § 1 - Předmět a rozsah úpravy
          § 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3-20b - ČÁST DRUHÁ Povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb
          § 3 - Poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb
          § 3a -  Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
          § 4 -  Nekalé obchodní praktiky
          § 5 -  Klamavé obchodní praktiky
          § 5a -  Agresivní obchodní praktiky
          § 6 - Zákaz diskriminace spotřebitele
          § 7 -  zrušen
          § 7a -  Zákaz výroby, dovozu, vývozu, nabízení, prodeje a darování výrobků nebezpečných svou                      zaměnitelností s potravinami
          § 7b -  Zákaz nabízení, prodeje a vývozu výrobků určených pro humanitární účely
          § 8 -  zrušen
          § 9-14a - Informační povinnosti
          § 15-19 - Další povinnosti při prodeji výrobků a poskytování služeb
          § 20-20b -  Povinnosti související s konáním organizovaných akcí
§ 21-24b - ČÁST TŘETÍ Úkoly veřejné správy
          § 21 -  Ochrana před výrobky nebezpečnými svou zaměnitelností s potravinami
          § 22 -  zrušen
          § 23 -  Dozor nad ochranou spotřebitele
          § 23b -  zrušen
          § 24-24b - Správní delikty
§ 25-26 - ČÁST ČTVRTÁ Sdružení spotřebitelů a jiné právnické osoby založené k ochraně spotřebitele
          § 25 - Právní postavení
          § 26 - Oprávnění vůči orgánům veřejné správy
§ 27-29 - ČÁST PÁTÁ Společná a závěrečná ustanovení
          § 27 - Ochrana spotřebitele při neoprávněném podnikání
          § 28 -  zrušen
          § 29 - Účinnost

Příl.1 -  Klamavé obchodní praktiky
Příl.2 -  Agresivní obchodní praktiky
Vybraná ustanovení novel